IP Koruma Sınıfı Nedir?

IP koruma sınıfı, bir ürünün veya cihazın su, toz ve darbeye karşı dayanıklılığını belirleyen bir standarttır. Bu yazıda, IP koruma sınıfının ne olduğunu ve nasıl belirlendiğini açıklıyoruz.
IP Koruma Sınıfı Nedir?

İçindekiler

IP Koruma Sınıfı nedir?

Elektronik cihazlar içine su veya toz aldığında çoğu zaman bozulur veya arızalanır. IEC, bir elektronik cihazın toz veya sıvı girişine karşı direncini derecelendiren Ingress Protection (IP) yani giriş koruma derecelerini geliştirmiştir. İlk kez 1976'da yayınlanan IP Koruma Sınıfı derecelendirmeleri endüstride halen sıklıkla kullanılmaktadır.

IEC 60529

Son yıllarda birçok tüketici telefon, tablet, inverter, güneş paneli gibi elektrikli ve eletronik cihazlarda sıvıya ve toza karşı dayanıklılığa önem vermeye başladı. Ancak su geçirmez veya suya dayanıklı gibi terimler pazarlama amacıyla kullanıldığında tam olarak kapsamını değerlendirmek zor olabilir.

Suya dayanıklı veya su geçirmez gibi kavramların kapsamını tam olarak netleştirmek için International Electrotechnical Commission (IEC) 1976'da IEC 60529'ı yayınladı. IEC 60529 Elektrikli ve elektronik cihazların mahfazalarının toz ve sıvı girişine karşı direncini derecelendirmek için geliştirilmiştir. Ayrıca, bireylerin mahfaza içindeki potansiyel olarak tehlikeli parçalara erişmesinin ne kadar kolay olduğunu da derecelendirir.

IEC Teknik Komitesi tarafından hazırlanan standart, anma gerilimi maksimum 72,5 kV olan elektrikli cihazlar tarafından sunulan koruma derecelerini derecelendirmek için IP kodunu kullanır. Standart ayrıca muhafazanın bu gereksinimleri karşıladığını doğrulamak için yapılacak testleri de tanımlar.

Güneş Enerji Sistemleri'nin IP Koruma Sınıfları

Güneş panelleri, inverterler, şarj kontrol cihazları, güç depolama gibi ürünlere bakıldığında genellikle "su geçirmez" veya "hava koşullarına dayanıklı" bir IP derecesi kullanılır. Markadan markaya, üründen ürüne değişmekle birlikte ortalama koruma sınıfları aşağıdaki şekildedir:

Ürün

Koruma Sınıfı

Güneş Panelleri

IP65 ila IP68 arası değişiklik gösterir

İnverterler

IP64 ila IP68 arası değişiklik gösterir

Şarj Kontrol Cihazları

IP31 ila IP44 arası değişiklik gösterir

Bataryalar

IP20 ila IP67 arası değişiklik gösterir

IP Derecelendirmesindeki iki hane ne anlama gelir?

IP derecelendirmeleri, ardından iki basamak gelen IP (Giriş Koruması) harflerinden oluşur. IP'den sonra gelen sayılar ne kadar yüksek olursa, yabancı cisimlere karşı koruma o kadar iyi olur. Bazen bir sayının yerine "X" gelebilir. Bunun anlamı cihazın henüz bu alanda derecelendirilmediğini gösterir. Örneğin; IPX6, katılar için test edilmediği ama herhangi bir yönden kasaya güçlü jetlerle yansıtılan suyun hiçbir zararlı etkisinin olmayacağı anlamına gelir. IP6X ise toz girişi olmadığını belirtir ancak sıvılar ile test edilmediği anlamına gelir. Diğer koruma düzeylerini belirten IP derecesinden sonra kullanılabilecek başka harfler de vardır. Yazımızın devamında onlardan da bahsediyor olacağız.

IP derecesinin ilk basamağı ne anlama geliyor?

IP 6 5 = Birinci Hane - Katılar

IP koruma sınıfı ilk rakam ne anlama gelir?

IP derecesinin ilk basamağı, toz, çeşitli aletler veya parmaklar gibi katı yabancı cisimlerin, muhafaza içindeki elektrikli bileşenler, parçalar veya devrelerle temas etmesi durumunda tehlikeli olabilecek girişe karşı muhafazanın koruma seviyesini gösterir.

Seviye

Karşı Etkili

Tanım

X

-

X, bu kriterle ilgili olarak bir koruma derecesi belirtmek için mevcut veri olmadığı anlamına gelir

0

-

Temas ve nesne girişine karşı koruma yok

1

> 50 mm
2,0 inç

Elin arkası gibi vücudun herhangi bir geniş yüzeyi, vücudun herhangi bir kısmı ile kasıtlı temasa karşı koruması yoktur

2

> 12,5 mm
0,49 inç

Parmaklar veya benzeri nesneler

3

> 2,5 mm
0,098 inç

Aletler, kalın teller vb.

4

> 1 mm
0,039 inç

Çoğu tel, ince vidalar, büyük karıncalar vb.

5

Toz korumalı

Toz girişi tamamen engellenemez, ancak ekipmanın tatmin edici şekilde çalışmasına engel olacak kadar toz girmemelidir

6

Toz geçirmez

Toz girişi yok, temasa karşı tam koruma (toz geçirmez). Vakum uygulanmalıdır. Hava akışına bağlı olarak 8 saate kadar test süresi

Kaynak: Bu tablo, IP Kodu hakkında detaylı bilgi sunan [Wikipedia - IP Kodu](https://tr.wikipedia.org/wiki/IP_Kodu) sitesinden alınmıştır

IP derecesinin ikinci basamağı ne anlama geliyor?

IP 6 5 = İkinci Hane - Sıvılar

IP koruma sınıfı ikinci rakamı ne anlama gelir?

IP derecesinin ikinci basamağı, muhafazanın dahili bileşenleri çeşitli sıvı temas biçimlerine (spreyler, damlamalar veya daldırma vb.) karşı koruma seviyesini gösterir.

Seviye

Karşı Koruma

Karşı Etkili

Detaylar

X

-

-

X, bu kriterlere ilişkin bir koruma derecelendirmesi belirtmek için mevcut veri olmadığı anlamına gelir.

0

Hiçbiri

-

Su girişine karşı koruma yok

1

Damlayan su

Damlayan suyun (dikey olarak düşen damlalar), bir döner tablaya dik konumda monte edildiğinde ve 1 RPM'de döndürüldüğünde numune üzerinde zararlı bir etkisi olmayacaktır.

Test süresi: 10 dakika. Dakikada 1 mm (0,039 inç) yağışa eşdeğer su

2

15° eğildiğinde su damlaması

Dikey olarak damlayan suyun, mahfaza normal konumundan 15° açıyla eğildiğinde herhangi bir zararlı etkisi olmayacaktır. İki eksende toplam dört konum test edilir.

Test süresi: Her eğim yönü için 2,5 dakika (toplam 10 dakika)
Dakikada 3 mm (0,12 inç) yağışa eşdeğer su

3

Püskürtme suyu

Dikeyden 60°'ye kadar herhangi bir açıda sprey olarak düşen su, aşağıdakilerden birini kullanarak zararlı bir etkiye sahip olmamalıdır: a) salınımlı bir düzenek veya b) Karşı dengeli kalkanlı bir püskürtme memesi. Test a) 5 dakika boyunca yürütülür, ardından ikinci 5 dakikalık test için numune yatay olarak 90° döndürülerek tekrarlanır. Test b) en az 5 dakika süreyle (bir kalkan yerindeyken) gerçekleştirilir.

Püskürtme başlığı için: Test süresi: Metrekare başına 1 dakika, en az 5 dakika Su hacmi: Dakikada 10 litre (0,037 impgal/s) Basınç: 50-150 kPa (7,3-21,8 psi)salınımlı bir tüp için : Test süresi: 10 dakika Su hacmi: Delik başına dakikada 0,07 litre (0,00026 impgal/s)

4

su sıçraması

Mahfazaya herhangi bir yönden sıçrayan suyun, aşağıdakilerden biri kullanılarak zararlı bir etkisi olmayacaktır: a) Salınımlı bir armatür veya b) Korumasız bir püskürtme memesi. Test a) 10 dakika süreyle gerçekleştirilir. b) En az 5 dakika süreyle (kalkansız) yürütülür.

Salınımlı tüp: Test süresi: 10 dakika veya püskürtme memesi (kalkanı çıkarılmış IPX3 püskürtme memesi ile aynı)

5

Su jeti

Herhangi bir yönden muhafazaya karşı bir meme (6,3 mm (0,25 inç)) tarafından yansıtılan suyun zararlı etkisi olmayacaktır.

Test süresi: En az 3 dakika boyunca metrekare başına 1 dakika. Su hacmi: Dakikada 12,5 litre Basınç: 3 metre (9,8 ft) mesafede 30 kPa (4,4 psi)

6

Güçlü su jetleri

Muhafazaya karşı herhangi bir yönden güçlü jetlerle (12,5 mm (0,49 inç)) yansıtılan suyun zararlı etkisi olmayacaktır.

Test süresi: En az 3 dakika boyunca metrekare başına 1 dakika. Su hacmi: Dakikada 100 litre (0,37 impgal/s) Basınç: 3 metre (9,8 ft) mesafede 100 kPa (15 psi)

6K

Yüksek basınçlı güçlü su jetleri

Yüksek basınç altında muhafazaya karşı güçlü jetlerle (6,3 mm (0,25 inç) nozul) yansıtılan suyun hiçbir zararlı etkisi olmayacaktır. DIN 40050'de bulunur, IEC 60529'da bulunmaz.

Test süresi: En az 3 dakika Su hacmi: Dakikada 75 litre (0,27 impgal/s) Basınç: 3 metre (9,8 ft) mesafede 1.000 kPa (150 psi)

7

1 metre (3 ft 3 inç) derinliğe kadar daldırma

Muhafaza, tanımlanmış basınç ve süre koşullarında (1 metreye (3 ft 3 inç) kadar) suya daldırıldığında zararlı miktarda su girişi mümkün olmayacaktır.

Test süresi: 30 dakika. Muhafazanın en alçak noktası su yüzeyinin 1000 mm (39 inç) altında veya en yüksek noktası yüzeyin 150 mm (5,9 inç) altında (hangisi daha derinse) test edilmiştir.

8

Daldırma, 1 metre (3 ft 3 inç) veya daha fazla derinlik

Ekipman, üretici tarafından belirtilecek koşullar altında sürekli olarak suya daldırılmaya uygundur. Bununla birlikte, belirli ekipman türlerinde bu, suyun ancak hiçbir zararlı etki oluşturmayacak şekilde girebileceği anlamına gelebilir. Test derinliği ve süresinin IPX7 gerekliliklerinden daha fazla olması beklenir ve suya batırmadan önceki sıcaklık döngüsü gibi başka çevresel etkiler de eklenebilir.

Test süresi: Üretici tarafından belirtilen üretici derinliği ile anlaşma, genellikle 3 metreye (9,8 ft) kadar

9 bin

Güçlü yüksek sıcaklık su jetleri

Yakın mesafe yüksek basınç, yüksek sıcaklık sıçramalarına karşı korumalı. Daha küçük numuneler, bir döner tabla üzerinde 4 belirli açıdan yavaşça döner. Daha büyük numuneler kullanılırken amaçlanan konuma monte edilir, döner tabla gerekmez ve 0,15-0,2 metre (5,9 inç-7,9 inç) mesafede en az 3 dakika boyunca serbest elle test edilir. Test nozulu için özel gereklilikler, IEC (veya EN) 60529'un 7, 8 ve 9 numaralı şekillerinde gösterilmektedir. Bu test, IEC 60529'da IPx9 olarak tanımlanmıştır.

Test süresi: Fikstür: 30 sn. 4 açının her birinde (toplam 2 dk.), Serbest el: 1 dk/m 2, 3 dk. minimum su hacmi: dakikada 14-16 litre (0,051-0,059 impgal/s) Basınç: 0,10-0,15 metre (3,9 inç-5,9 inç) mesafede 8-10 MPa (80-100 bar) Su sıcaklığı: 80 ° C (176 °F)

Kaynak: Bu tablo, IP Kodu hakkında detaylı bilgi sunan [Wikipedia - IP Kodu](https://tr.wikipedia.org/wiki/IP_Kodu) sitesinden alınmıştır

IP derecesinin üçüncü basamağı ne anlama geliyor?

IP65? = Üçüncü Hane - Ek Bilgiler

IP koruma sınıfı üçüncü rakamı ne anlama gelir?

Bir IP Derecelendirmesindeki üçüncü basamak, ek bilgileri temsil eder.

Bazen IP Derecelendirmelerinde, IPXX? kodunun sonunda bir harf olabilir. Bu ek bilgidir ürün standardında gereken ek bilgileri belirtmek için kullanılır. Eğer herhangi bir harf belirtilmemiş ise koruma sınıfının tüm durumları kapsadığı anlamına gelmektedir. Aşağıdaki tablodan bu harflerin ne alama geldiğini inceleyebilirsiniz. Yazımızın devamında bununla ilgili örnekleri sizinle paylaşıyor olacağız.

Yok

Aşağıdakilerin Tamamını Kapsar

D

Tel Direnci

F

Yağ Direnci

H

Yüksek Gerilim Cihazları

M

Cihaz Hareket Halinde

S

Cihaz Hareketsiz Duruyor

W

Belirli Hava Koşullarında

IP55 ve IPW55 koruması arasındaki fark nedir?

IP55W'deki "W", IP derecesinin belirli hava koşullarını karşıladığını belirtir.

Örneğin:

IP55 = Her yönden gelen toza ve düşük basınçlı su jetlerine karşı sınırlı koruma.

IP55W = Toza, her yönden gelen düşük basınçlı su jetlerine ve nemli ve yağışlı havaya karşı sınırlı koruma.

 

IP23 ve IP23S arasındaki fark nedir ve hangisinin daha katı test kriterleri vardır?

'S', 'Cihazın hareketsiz durması' anlamına gelir. IP23, bunu ve IP23M'yi ('Su testi sırasında cihaz hareket ediyor' anlamına gelir) kapsadığı için IP23S'den daha katı kabul edilir.

IP23D'de D ne anlama gelir?

'D', tehlikeli parçalara temas eden bir tele karşı koruma anlamına gelir.

IP43B'de B ne anlama gelir?

'B', tehlikeli parçalara parmakla erişime karşı koruma anlamına gelir.

Dış mekan kullanımı için IP derecesi kaç olmalıdır?

IP 44 ila 65 arası IP değerleri hem iç mekan hem de genel dış mekan kullanımı için kullanılabilir. Bununla birlikte, IP44'ten daha düşük herhangi bir şey dış mekanlarda kullanmak için uygun değildir arızalara sebep olabilir, yalnızca iç mekanlarda kullanılmalıdır.

 

IP Koruma Sınıfları ve Anlamları

Aşağıda sizler için düzenlediğimiz tabloyu inceleyerek IP koruma sınıfları içinde bulunabilen tüm rakamların ne anlama geldiğini inceleyebilirsiniz.

İlk Rakam

Katı Koruması

İkinci Rakam

Sıvı Koruması

0

Koruma yok

0

Koruma yok

1

50 mm'nin üzerindeki katı nesnelere karşı korumalı, örneğin ellerin yanlışlıkla dokunması

1

Yoğuşma gibi dikey olarak düşen su damlalarına karşı korumalı

2

Parmaklar gibi 12 mm'den büyük katı nesnelere karşı korumalı

2

Dikeyden 15°'ye kadar doğrudan su sıçramalarına karşı korumalı

3

Aletler ve teller gibi 2,5 mm'nin üzerindeki katı nesnelere karşı korumalı

3

Dikeyden 60 ° 'ye kadar doğrudan su spreylerine karşı korumalı

4

Teller, çiviler vb. gibi 1 mm'den büyük katı nesnelere karşı korumalı.

4

Her yönden sıçrayan suya karşı korumalı, sınırlı girişe izin verilir

5

Toz sınırlı girişine karşı korumalı, zararlı birikintiler değil

5

Her yönden gelen düşük basınçlı su jetlerine karşı korumalı, sınırlı girişe izin verilir

6

Toza karşı tamamen korumalı

6

Güçlü su fışkırmalarına karşı korumalı. Sınırlı girişe izin verilir

-

-

7

15cm ile 1m arasında geçici daldırma etkilerine karşı korumalıdır. Test süresi 30 dakika

-

-

8

Basınç altında uzun süre daldırmaya karşı korumalı

IP Koruma Sınıfı Referans Tablosu

Bu tabloyu web sitenizde kullanabilirsiniz, lütfen kullanırken kaynak olarak bu sayfayı göstermeyi ve geri bağlantı vermeyi unutmayın.

IP derecelendirme

İlk Hane - KATILAR

İkinci Basamak - SIVILAR

IP00 nedir?

Korumalı değil

Sıvılardan korunmaz

IP01 nedir?

Korumalı değil

Yoğuşmaya karşı korumalı

IP02 nedir?

Korumalı değil

Dikeyden 15°'den daha az açıyla su sıçramasına karşı korumalı

IP03 nedir?

Korumalı değil

Dikeyden 60°'den daha az açıyla su sıçramasına karşı korumalı

IP04 nedir?

Korumalı değil

Herhangi bir yönden gelen su spreyine karşı korumalı

IP05 nedir?

Korumalı değil

Herhangi bir yönden gelen düşük basınçlı su jetlerine karşı korumalı

IP06 nedir?

Korumalı değil

Her yönden gelen yüksek basınçlı su jetlerine karşı korumalı

IP07 nedir?

Korumalı değil

15 santimetre ile 1 metre derinliğe daldırmaya karşı korumalı

IP08 nedir?

Korumalı değil

Belirli bir basınca kadar uzun süreli daldırmaya karşı korumalı

IP10 nedir?

50 mm'den daha büyük eller tarafından dokunmaya karşı korumalı

Korumalı değil

IP11 nedir?

50 mm'den daha büyük eller tarafından dokunmaya karşı korumalı

Yoğuşmaya karşı korumalı

IP12 nedir?

50 mm'den daha büyük eller tarafından dokunmaya karşı korumalı

Dikeyden 15°'den daha az açıyla su sıçramasına karşı korumalı

IP13 nedir?

50 mm'den daha büyük eller tarafından dokunmaya karşı korumalı

Dikeyden 60°'den daha az açıyla su sıçramasına karşı korumalı

IP14 nedir?

50 mm'den daha büyük eller tarafından dokunmaya karşı korumalı

Herhangi bir yönden gelen su spreyine karşı korumalı

IP15 nedir?

50 mm'den daha büyük eller tarafından dokunmaya karşı korumalı

Herhangi bir yönden gelen düşük basınçlı su jetlerine karşı korumalı

IP16 nedir?

50 mm'den daha büyük eller tarafından dokunmaya karşı korumalı

Her yönden gelen yüksek basınçlı su jetlerine karşı korumalı

IP17 nedir?

50 mm'den daha büyük eller tarafından dokunmaya karşı korumalı

15 santimetre ile 1 metre derinliğe daldırmaya karşı korumalı

IP18 nedir?

50 mm'den daha büyük eller tarafından dokunmaya karşı korumalı

Belirli bir basınca kadar uzun süreli daldırmaya karşı korumalı

IP20 nedir?

Parmak ve 12 mm'den büyük nesnelerin dokunmasına karşı korumalı

Korumalı değil

IP21 nedir?

Parmak ve 12 mm'den büyük nesnelerin dokunmasına karşı korumalı

Yoğuşmaya karşı korumalı

IP22 nedir?

Parmak ve 12 mm'den büyük nesnelerin dokunmasına karşı korumalı

Dikeyden 15°'den daha az açıyla su sıçramasına karşı korumalı

IP23 nedir?

Parmak ve 12 mm'den büyük nesnelerin dokunmasına karşı korumalı

Dikeyden 60°'den daha az açıyla su sıçramasına karşı korumalı

IP24 nedir?

Parmak ve 12 mm'den büyük nesnelerin dokunmasına karşı korumalı

Herhangi bir yönden gelen su spreyine karşı korumalı

IP25 nedir?

Parmak ve 12 mm'den büyük nesnelerin dokunmasına karşı korumalı

Herhangi bir yönden gelen düşük basınçlı su jetlerine karşı korumalı

IP26 nedir?

Parmak ve 12 mm'den büyük nesnelerin dokunmasına karşı korumalı

Her yönden gelen yüksek basınçlı su jetlerine karşı korumalı

IP27 nedir?

Parmak ve 12 mm'den büyük nesnelerin dokunmasına karşı korumalı

15 santimetre ile 1 metre derinliğe daldırmaya karşı korumalı

IP28 nedir?

Parmak ve 12 mm'den büyük nesnelerin dokunmasına karşı korumalı

Belirli bir basınca kadar uzun süreli daldırmaya karşı korumalı

IP30 nedir?

2,5 mm'den büyük aletlere ve tellere karşı korumalı

Korumalı değil

IP31 nedir?

2,5 mm'den büyük aletlere ve tellere karşı korumalı

Yoğuşmaya karşı korumalı

IP32 nedir?

2,5 mm'den büyük aletlere ve tellere karşı korumalı

Dikeyden 15°'den daha az açıyla su sıçramasına karşı korumalı

IP33 nedir?

2,5 mm'den büyük aletlere ve tellere karşı korumalı

Dikeyden 60°'den daha az açıyla su sıçramasına karşı korumalı

IP34 nedir?

2,5 mm'den büyük aletlere ve tellere karşı korumalı

Herhangi bir yönden gelen su spreyine karşı korumalı

IP35 nedir?

2,5 mm'den büyük aletlere ve tellere karşı korumalı

Herhangi bir yönden gelen düşük basınçlı su jetlerine karşı korumalı

IP36 nedir?

2,5 mm'den büyük aletlere ve tellere karşı korumalı

Her yönden gelen yüksek basınçlı su jetlerine karşı korumalı

IP37 nedir?

2,5 mm'den büyük aletlere ve tellere karşı korumalı

15 santimetre ile 1 metre derinliğe daldırmaya karşı korumalı

IP38 nedir?

2,5 mm'den büyük aletlere ve tellere karşı korumalı

Belirli bir basınca kadar uzun süreli daldırmaya karşı korumalı

IP40 nedir?

Aletlerden ve 1 mm'den büyük tellere karşı korumalı

Korumalı değil

IP41 nedir?

Aletlerden ve 1 mm'den büyük tellere karşı korumalı

Yoğuşmaya karşı korumalı

IP42 nedir?

Aletlerden ve 1 mm'den büyük tellere karşı korumalı

Dikeyden 15°'den daha az açıyla su sıçramasına karşı korumalı

IP43 nedir?

Aletlerden ve 1 mm'den büyük tellere karşı korumalı

Dikeyden 60°'den daha az açıyla su sıçramasına karşı korumalı

IP44 nedir?

Aletlerden ve 1 mm'den büyük tellere karşı korumalı

Herhangi bir yönden gelen su spreyine karşı korumalı

IP45 nedir?

Aletlerden ve 1 mm'den büyük tellere karşı korumalı

Her yönden gelen düşük basınçlı su jetlerinden korumalı

IP46 nedir?

Aletlerden ve 1 mm'den büyük tellere karşı korumalı

Her yönden gelen yüksek basınçlı su jetlerine karşı korumalı

IP47 nedir?

Aletlerden ve 1 mm'den büyük tellere karşı korumalı

15 santimetre ile 1 metre derinliğe daldırmaya karşı korumalı

IP48 nedir?

Aletlerden ve 1 mm'den büyük tellere karşı korumalı

Belirli bir basınca kadar uzun süreli daldırmaya karşı korumalı

IP50 nedir?

Toz girişine karşı korumalı

Korumalı değil

IP51 nedir?

Toz girişine karşı korumalı

Yoğuşmaya karşı korumalı

IP52 nedir?

Toz girişine karşı korumalı

Dikeyden 15°'den daha az açıyla su sıçramasına karşı korumalı

IP53 nedir?

Toz girişine karşı korumalı

Dikeyden 60°'den daha az açıyla su sıçramasına karşı korumalı

IP54 nedir?

Toz girişine karşı korumalı

Herhangi bir yönden gelen su spreyine karşı korumalı

IP55 nedir?

Toz girişine karşı korumalı

Herhangi bir yönden gelen düşük basınçlı su jetlerine karşı korumalı

IP56 nedir?

Toz girişine karşı korumalı

Her yönden gelen yüksek basınçlı su jetlerine karşı korumalı

IP57 nedir?

Toz girişine karşı korumalı

15 santimetre ile 1 metre derinliğe daldırmaya karşı korumalı

IP58 nedir?

Toz girişine karşı korumalı

Belirli bir basınca kadar uzun süreli daldırmaya karşı korumalı

IP60 nedir?

Tamamen toz geçirmez

Korumalı değil

IP61 nedir?

Tamamen toz geçirmez

Yoğuşmaya karşı korumalı

IP62 nedir?

Tamamen toz geçirmez

Dikeyden 15°'den daha az açıyla su sıçramasına karşı korumalı

IP63 nedir?

Tamamen toz geçirmez

Dikeyden 60°'den daha az açıyla su sıçramasına karşı korumalı

IP64 nedir?

Tamamen toz geçirmez

Herhangi bir yönden gelen su spreyine karşı korumalı

IP65 nedir?

Tamamen toz geçirmez

Herhangi bir yönden gelen düşük basınçlı su jetlerine karşı korumalı

IP66 nedir?

Tamamen toz geçirmez

Her yönden gelen yüksek basınçlı su jetlerine karşı korumalı

IP67 nedir?

Tamamen toz geçirmez

15 santimetre ile 1 metre derinliğe daldırmaya karşı korumalı

IP68 nedir?

Tamamen toz geçirmez

Belirli bir basınca kadar uzun süreli daldırmaya karşı korumalı

IP69K nedir?

Tamamen toz geçirmez

Buhar püskürtmeli temizlemeye karşı korumalı

Hangi IP sınıfı su geçirmezdir?

IP65, 66 ve 67 IP dereceleri "Suya dayanıklı" olarak kabul edilir. "Su geçirmez" terimi yalnızca IP68 ve üzeri koruma sınıflarında ve belirli koşullar altında geçerlidir. 

IP65 Koruma Sınıfının Anlamı

IP65 derecelendirmesi, muhafazanın yalnızca düşük basınçlı (6,3 mm) su jetlerine karşı koruma sağlayabileceği anlamına gelir.

  • Toplam toz girişine karşı korumalı
  • Herhangi bir yönden gelen düşük basınçlı su jetlerine karşı korumalı

IP65 Derecelendirme ürünleri, güvenilir koruma sunar ve birçok iç ve dış mekan uygulamasında kullanılır.

IP66  Koruma Sınıfının Anlamı

IP66 dereceli muhafaza, yüksek basınçlı (12,5 mm) su jetlerine karşı koruma sağlar. Test, mahfazanın 3 m mesafede en az 3 dakika süreyle 100 kPa basınçta dakikada 100 litre su hacmine tabi tutulmasını içerir.

  • Toplam toz girişine karşı korumalı
  • Her yönden gelen yüksek basınçlı su jetlerine karşı korumalı

IP67 Koruma Sınıfının Anlamı

IP67 derecelendirmesi, muhafazanın 1 m'ye kadar suya daldırmaya karşı koruma sağladığı anlamına gelir. Test, 30 dakika veya daha uzun süre en az 1 m derinliğe daldırmayı içerir.

Not
  • Yukarıdaki IP derecelendirmelerinden hiçbiri, bir metrenin üzerindeki derinliklerde uzun süre suya batırılmaya karşı koruma sağlamaz. Muhafazanızın uzun bir süre su altında kalacağını düşünüyorsanız, bu koşullara karşı koruma sağlamak için en az "IP68" IP derecesine ihtiyacınız olacaktır.

IP68 Koruma Sınıfının Anlamı - Tamamen suya daldırılabilir mi?

IP68, en az 1 metrelik daldırma derinliklerine karşı koruma sağlar. Bazen katılara ve neme karşı tam koruma olarak kabul edilir. Bununla birlikte, bu belirsiz olabilir ve üretici ve kullanıcı, gereksinimlerine ve uygulamalarına karşı IP68 spesifikasyonu üzerinde anlaşmalıdır.

Su geçirmez ve suya dayanıklı arasındaki fark nedir? - IP67 vs IP68

Su geçirmez ve suya dayanıklı olmak arasında belirgin bir fark vardır.

Su geçirmez - Suya batırıldığı süreden bağımsız olarak su geçirmez.

Suya dayanıklı - Bir ürün, suyun içine girmesini bir dereceye kadar durdurabilir, ancak tamamen durduramaz. Akıllı telefonlar gibi çoğu ürün suya dayanıklıdır ve suda süresiz olarak hayatta kalamaz, daha fazla bilgi için her zaman üreticinin bilgilerine bakın.

Hem IP67 hem de IP68 Derecelendirmeleri aşağıdaki benzerlikleri

IP67 Derecelendirmesi ile IP68 Derecelendirmesi muhafazaları arasındaki benzerlikler şunlardır:

  • Toplam toz girişine karşı korumalı
  • 15 santimetre ile 1 metre derinliğe daldırmaya karşı korumalı

IP67 Derecelendirmesi ve IP68 Derecelendirme Farkları

IP67 Derecelendirmesi ile IP68 Derecelendirmesi muhafazaları arasındaki farklar şunlardır:

  • Bir IP67 muhafazası, daldırmaya karşı korunacak şekilde derecelendirilmiştir, ancak yalnızca 1 metre derinlikte ve 30 dakika süreyle.
  • Bir IP68 muhafazası, en az 1 metre ve 30 dakikaya kadar daldırmaya karşı korunacak şekilde derecelendirilmiştir (üretici tarafından belirtilmesi halinde bu süre uzatılabilir).

IP69K nedir?

IP69K, en yüksek koruma IP derecesidir. Hem yüksek sıcaklık hem de basınç kullanarak muhafazaya yöneltilen toz ve su jetlerinin girişine karşı tam koruma sağlar. çoğunlukla yiyecek ve içecek işleme endüstrileri gibi yoğun yıkama ortamlarında kullanılır.15.03.2023

ŞİMDİ ARA SİPARİŞ VER WHATSAPP