Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi

Güneş Enerjisinden nasıl elektrik üretilir? Avantajları ve dez avantajları nelerdir? Güneş pili nedir? Nasıl Çalışır? Tüm bu soruların cevabı için yazımızı inceleyebilirsiniz.
Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi

Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi

Güneşten gelen enerjinin elektrik üretmek için nasıl kullanılabileceğini öğrenin.

Güneş, elektrik üretmek için kullandığımız bir enerji kaynağıdır. Buna güneş enerjisi denir. Türkiye’de Haziran 2022 rakamlarına göre 8.479 megavat (MW) kurulu gücümüz bulunmakta olup toplam kurulu güç ile olan oranı her geçen yıl dahada artış göstermekte.

Elektrik için Güneş Enerjisi

Güneş panelleri, Güneş'ten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Bunu yapmanın yolu fotovoltaik hücrelerdir. Fotovoltaik hücreler veya güneş pilleri güneş ışığına maruz kaldıklarında bir elektrik akımı oluştururlar. Buna fotovoltaik etki denir. Üreticiler genellikle güneş panelleri yapmak için çok sayıda güneş pilini bir araya getirirler. 

Bir güneş paneli, EVA denilen şeffaf yapışkan film katmanları arasına sıkıştırılmış güneş pillerinden yapılmıştır. Bunun önünde bir çerçeve tarafından tutulan bir cam tabakası ve arkasında backsheet adı verilen yalıtkan tabakası vardır. Son olarak güneş pillerinin üzerinden geçen ribon adı verilen iletkenler ile güneş pilleri tarafından üretilen elektrik, güneş panelini bağlantı kutusundan terk eder.

Güneş pilleri nasıl çalışır?

Güneş pilleri genellikle silisyum elementinden yapılır. Silisyum, doğal olarak oluşan bir kimyasal elementtir. Aynı zamanda bir yarı iletkendir. Yarı iletkenler hem iletken hem de yalıtkan görevi görebilir.

Güneş'ten gelen enerji, foton adı verilen küçük enerji paketleri halinde Dünya'ya gelir. Fotonlar güneş pillerinde bulunan silikon atomlarını vurur. Silikon atomları üzerinde oluşan elektronlar ribonlar üzerinden akmaya başlar ve bu bir elektrik akımı oluşturur.

Bir güneş paneli ne kadar güç üretebilir?

Bir standart güneş pili 16,6 cm x 16,6 cm karedir. Yaklaşık yarım volt elektrik üretebilir. Bu, yeni bir AA alkalin pilin voltajının yaklaşık üçte biri kadardır. Bu çok fazla değil. Ancak güneş pillerini birbirine bağlayabilirsiniz. Bir cep telefonunu şarj etmek için on iki fotovoltaik hücre yeterlidir. Bir eve elektrik sağlamak için birçok güneş paneline ihtiyaç vardır.

Güneş çiftliği nedir?

Çoğu zaman birçok güneş panelini bir arada görebilirsiniz. Buna fotovoltaik güç istasyonu güneş enerjisi çiftliği veya çoğunlukla kullanıldığı şekilde güneş enerjisi santrali (GES) denir. Türkiye’de güneş enerji santrali kurmak için en uygun bölgeler Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu bölgeleridir diyebiliriz. Ancak Türkiye’nin hemen her bölgesi, doğru kurulum ve doğru ürün seçimi ile güneşten elektrik enerjisi üretimine elverişlidir.

Güneş Enerjisinin Avantajları

güneş enerjisinin avantajları

  • Yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Petrol gaz kömür gibi fosil yakıtlar tükenir ancak güneş enerjisi tükenmeyen bir enerjidir.
  • Elektrik üretiminin en temiz yollarından biridir. İklim değişikliklerini dahada kötüleştiren sera gazları gibi atık gazlar üretmez.
  • Çalışması sırasında hava, su ve gürültü kirliliği oluşturmaz. Doğaya tek zararı hemen herşeyde olduğu gibi panellerin üretimi sırasında çıkan atıklar ve kırılıp atıldığında oluşan kirliliktir.
  • Elektrik faturalarına yüksek ücretler ödemekten kurtulursunuz.

Güneş Enerjisinin Dezavantajları

güneş enerjisinin dezavantajları

  • Güneş panelleri sadece güneş parlarken en fazla elektriği üretir.
  • Bulutlu günlerde çalışmazlar.
  • Ekvatora daha yakın yerleştirildiklerinde daha iyi çalışırlar çünkü güneş üzerlerinde daha doğrudan parlar.
  • Çiftlikleri çok fazla toprağa ihtiyaç duyar. Bu, vahşi yaşam habitatı veya çiftlikler gibi başka şeyler için kullanılabilecek arazidir.

 

Güneş panelleri, güneş ışığını elektriğe dönüştürmede pek iyi değildir. Çoğu güneş paneli yaklaşık %20 verimlidir. Yani topladığı güneş enerjisinin sadece %20'si elektrik enerjisine dönüştürülür.

Ancak bu bile sadece on yıl öncesine göre büyük bir gelişme ve ufukta daha iyi haberler var demektir. Yeni bir güneş paneli, laboratuvarda yüzde 47 ve sahada yaklaşık yüzde 40 verimliliğe ulaştı. Bu, güneş enerjisi üretiminin geleceğinin çok parlak olabileceği anlamına geliyor!

14.10.2022

ŞİMDİ ARA SİPARİŞ VER WHATSAPP